Chronische Pijn

Laat de pijn niet uw leven leiden…

039 gymming

ALGEMENE OEFENTHERAPIE

043 walking stick

VITAAL OUDER WORDEN

040 physiotherapy 2

CHRONISCHE PIJN

029 rehabilitation 3

PARKINSON

033 yin yang

DUIZELIGHEID KLACHTEN

014 rehabilitation 5

 SLAAP PROBLEMEN

Er zijn verschillende soorten pijnklachten; acute pijnklachten (nociceptieve pijn), zenuwpijn (neuropatische pijn) en chronische pijn (sensitisatie pijn). Er is sprake van Chronische pijn wanneer de pijnklachten na drie maanden nog aanwezig zijn. De pijn kan afwisselend of continue opspelen. Chronische pijn kan spontaan ontstaan of overblijven na een lichamelijke beschadiging (acute pijn). Chronische pijn zoals bijvoorbeeld, fibromyalgie, chronische rug -of nekpijn, hoofdpijn, artrose klachten.

Met chronische pijnklachten hebben we te maken met sensitisatie. Door langdurige pijnklachten (teveel pijnsignalen) raakt het centraal zenuwstelsel overgevoelig. Het pijnsysteem binnen het zenuwstelsel staat dan te scherp afgesteld.

U kunt dit vergelijken met een brandalarm dat om de haverklap afgaat. Er is geen brand (meer), maar het alarmsysteem zélf functioneert niet goed. Met andere woorden: er is geen lichamelijke beschadiging (meer), maar de pijn blijft bestaan doordat in het zenuwstelsel sensitisatie heeft plaatsgevonden. Bewegingen die normaal niet pijnlijk zijn, zoals zitten, lopen, uit een auto stappen, kunnen daardoor ineens wél pijnlijk zijn.

In het geval van sensitisatie heeft de blijvende pijn veel gevolgen die invloed hebben op de kwaliteit van leven. De pijn kan leiden tot vermindering van beweeggedrag of toename van pijn door angst. Door de pijn neemt het participatie niveau af waardoor in sommige gevallen vereenzaming kan ontstaan. U kan hierdoor in een vicieuze cirkel terecht komen.

senior man having back pain VTQC2MW

Oefentherapie Dudok – uw persoonlijke coach

De Oefentherapeut is gespecialiseerd in houding en beweging en is aangesloten bij het netwerk Chronische Pijn. Er wordt gewerkt volgens een behandelwijze met de nieuwste kennis door middel van bijscholing. Door onder andere de Graded Activity methode gaat u samen met uw therapeut de balans tussen belasting en belastbaarheid terugvinden. Tijdens de behandeling leert u beter om te gaan met de pijn. De bewustwording van uw eigen lichaam wordt gestimuleerd en vergroot. U leert met verschillende handvaten weer vertrouwen te krijgen in uw lichaam en uit de vicieuze cirkel te komen. De kwaliteit van leven wordt verbeterd.

De oefentherapeut is uw persoonlijke coach en maakt de behandeling op maat voor u.

Bibliografie

Bruijn-Kofman, A. d. (2004). Leven met chronische pijn. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Netwerkchronischepijn. (2019). Wat is chronische pijn? Opgehaald van netwerkchronischepijn:
https://netwerkchronischepijn.nl/patienten/wat-is- chronische-pijn/

Universitair Medisch Centrum. (sd). Sensitisatie. Opgehaald van Universitair Medisch Centrum:
https://www.umcg.nl/SiteCollectionDocuments/UMCG/ Afdelingen/Wervelkolom%20centrum/Sensatisatie.pdf