Zorg voor Parkinson

blijf er niet mee zitten…

039 gymming

ALGEMENE OEFENTHERAPIE

043 walking stick

VITAAL OUDER WORDEN

040 physiotherapy 2

CHRONISCHE PIJN

029 rehabilitation 3

PARKINSON

033 yin yang

DUIZELIGHEID KLACHTEN

014 rehabilitation 5

 SLAAP PROBLEMEN

U ervaart elke dag de gevolgen van de ziekte van Parkinson, voornamelijk doordat u moeilijker beweegt. Bekende klachten zijn het beven (tremoren), de stijve spieren wat het automatisch lopen verstoord en het starten van een beweging. Dagelijkse handelingen en bewegingen worden vertraagd en met een gebogen houding uitgevoerd. De ‘automatische piloot’ blijft haken, waardoor het bewegen bewuster moet worden uitgevoerd. 

Daarom gaat het erom dat u zelf uw bewegingen leert aansturen. Hier zijn verschillende technieken voor om het heft in eigen handen te nemen. Daarnaast is het belangrijk dat u voldoende blijft bewegen! Dat u op een verantwoorde manier actief blijft. Blijf fit & gezond, zodat u uw kwaliteit van leven optimaliseert en dat u zo lang mogelijk uw zelfstandigheid behoud.

Parkinson heeft geen invloed op de lengte van uw leven, maar wel op de kwaliteit ervan. Elk patiënt ervaart het leven met Parkinson anders en verdient de benodigde zorg.

Een groot voordeel van de Oefentherapie is dat de behandeling volledig op maat gemaakt kan worden waarbij rekening gehouden wordt met uw dagelijkse activiteiten. Door middel van oefeningen en attributen wordt er aandacht besteed aan houding, lichaamsbeweging, balans en conditie. Dit leert u onder implementeren in het dagelijkse leven. Naar wens kan behandeling in de praktijk of bij u thuis plaatsvinden (Oefentherapie- dudok, sd).

Herkent u de volgende klachten?

 • Moeilijk bewegen
 • Schuifelend lopen
 • Moeite met evenwicht en coördinatie
 • Stijve spieren en/of gewrichten
 • Tremor (beven)
 • Gebogen houding
 • Diverse pijnklachten
2363 scaled

Uitleg ziekte van Parkinson

Bij de ziekte van Parkinson ontstaat er een tekort aan de chemische stof ‘dopamine’ door het afsterven van dopamineproducerende zenuwcellen. Dit vindt plaats in een bepaald gebied van de hersenen: de zwarte kernen (substantia nigra). Door het dopaminetekort kunnen trillingen of trager bewegen ontstaan, omdat de aansturing van spierbewegingen aangetast wordt (Hersenstichting, 2019). Er is nog geen oorzaak gevonden, maar een achteruitgang van de werking van de hersenen met toenemende leeftijd, een stoornis in de eiwitstofwisseling en omgevingsfactoren kunnen een rol spelen (ParkinsonNet, sd).

De kernsymptomen tremor (beven), bradykinesie (trager bewegen), rigiditeit (stijfheid spieren) en houdingsinstabiliteit beginnen bij ongeveer 75% van de patiënten aan één kant. Bij elk patiënt verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte (ParkinsonNet, sd). De ziekte van Parkinson is een progressieve en een relatief veelvoorkomende aandoening (Hersenstichting, 2019).

Oefentherapie en de ziekte van Parkinson

Als gevolg van de ziekte van Parkinson kunnen problemen ontstaan tijdens dagelijkse handelingen. Naast medicatie kan de Oefentherapie Mensendieck een belangrijke bijdrage leveren aan uw kwaliteit van leven (ParkinsonNet, sd). Het doel van de behandeling is het zo optimaal functioneren en leren omgaan met de gevolgen van Parkinson.

U krijgt behandeling op maat en onder begeleiding werkt u aan de volgende behandelbare componenten:

 • Herstel van de balans tussen spanning en ontspannen
 • Verbetering van conditie
 • Uw houding en manier van bewegen verbeteren
 • Inzicht in belasting en belastbaarheid van het lichaam
 • Eigen mogelijkheden en grenzen leren kennen (VvOCM, 2013)